Các bé lớp Rainbow trong giờ học tiếng Anh

Trong giờ học của thầy Luk ngày hôm nay các con được làm quen về một số bộ phận trên cơ thể người. Trong giờ học, lớp rất sôi nổi, các con hăng hái giơ tay xây dựng bài.