CÓ HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CẢ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VÀ ĐIỆN THOẠI 1. Hướng dẫn xem trên máy tính để bàn (Laptop, PC) Để được hỗ trợ tốt nhất quý phụ huynh xem bằng trình duyệt IE. Trên thanh địa chỉ của IE quý phụ huynh nhập địa chỉ tương ứng với lớp con học. Quý phụ huynh nhập địa chỉ http://mnbenben01.dahuaddns.com:81 đối với các bé học phòng to. Quý phụ huynh nhập địa chỉ  http://mamnonbenben2.dahuaddns.com:82...

CÓ HƯỚNG DẪN DÀNH CHO CẢ MÁY TÍNH ĐỂ BÀN VÀ ĐIỆN THOẠI 1. Hướng dẫn xem trên máy tính để bàn (Laptop, PC) Để được hỗ trợ tốt nhất quý phụ huynh xem bằng trình duyệt IE. Trên thanh địa chỉ của IE quý phụ huynh nhập địa chỉ tương ứng với lớp con học. Quý phụ huynh nhập địa chỉ http://benben02.dahuaddns.com:83 đối với các bé học phòng to. Quý phụ huynh nhập địa chỉ  http://benben01.dahuaddns.com:85...