Dán hình tròn – Phát triển nhận thức

MỤC TIÊU: 
– Trẻ biết được đặc điểm , cấu tạo của hình tròn.
– Phân biệt hình tròn với hình tam giác.
– Hứng thú tham gia học, tham gia trò chơi cùng cô.