DỊCH VỤ LINH HOẠT

 

 

Để tạo điều kiện tối đa cho phụ huynh yên tâm công tác, BEN BEN sẵn sàng giúp mẹ chăm sóc bé chu đáo những khi mẹ bận rộn, vắng nhà hoặc ốm mệt. BEN BEN tổ chức các dịch vụ sau:

  • Học thứ bảy, chủ nhật.
  • Học ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ theo quy định.
  • Suất ăn sáng, suất ăn chiều tối.
  • Tắm tại lớp.
  • Trông thêm giờ.
  • Chế độ Một cô – Một cháu.
  • Tham gia lớp học tiếng Anh hoặc lớp học toán số học trí tuệ do giáo viên chuyên môn phụ trách.
  • Các dịch vụ khác theo yêu cầu của phụ huynh.