Giờ học khám phá “Tìm hiểu về cánh hoa”

Giờ học khám phá “Tìm hiểu về hoa cánh tròn và hoa cánh dài”
Nhiều bạn lúc đầu còn nhầm lẫn hoa cúc với tên gọi của một số loài hoa khác. Nhưng sau giờ học được cô giới thiệu và tự tay trải nghiệm các con đã gọi đúng tên và nhận xét được những đặc điểm rõ nét của : Hoa cúc, hoa đồng tiền, ..
Bên cạnh đấy các con đã biết phân biệt rõ các loại hoa cánh tròn và hoa cánh dài.