Hiệu trưởng các trường học của Nhật Bản thăm trường mầm non BenBen

Hiệu trưởng của trường học bên Nhật và các cấp quản lý của GrapeSEED sang thăm trường mầm non BenBen.