Khám phá khoa học “Lực ép của không khí”

Sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm hôm nay chính thức các con được cùng các cô trải nghiệm chương trình học Dongsim. Với tiết học khám phá khoa học “Lực ép của không khí” giúp con hiểu sự tồn tại của không khí, không khí ở đâu? Và đặc biệt các con còn được khám phá lực ép của không khí thông qua làm thí nghiệm với bình đựng nước và ống hút, cũng như được xem đoạn phim “vì sao tên lửa được bay lên? ”

.