Lễ tổng kết năm học 2017 – 2018

Một năm học nữa lại kết thúc, để nhìn nhận đánh giá những kết quả thực hiện được, Trường mầm non Ben Ben đã tổ chức buổi lễ Tổng kết năm học 2017 – 2018 và lễ tốt nghiệp cho các bé lớp Moonlight.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ: