BenBen cơ sở 1

Số 3 | Ngõ 176 | Nguyễn Sơn | Long Biên | Hà Nội
Điện thoại: 024 6329 2529
Email: mamnonbenben@gmail.com

BenBen cơ sở 2

B1 | Ngõ 164 | Nguyễn Văn Cừ | Long Biên | Hà Nội
Điện thoại: 024 6674 4725
Email: mamnonbenben@gmail.com

Hotline: +84 973 46 8080

Địa chỉ cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Địa chỉ cơ sở Nguyễn Sơn