Tạo hình : Chọn và tô màu bạn trai hoặc bạn gái giống mình

Mục đích, yêu cầu
1: Kiến thức
Cung cấp cho trẻ cách tô màu, di màu cho đều, cho đẹp
Giúp trẻ nhận biết được giới tính của mình để tô màu đúng
2: Kỹ năng
Phát triển kỹ năng tô màu, tô mịn, tô kín, tô không chờm ra ngoài
Phát triển khả năng sáng tạo ở trẻ
3: Giáo dục
Trẻ biết yêu qu‎ sản phẩm của mình tạo ra, có ‎ thức giỡ gìn sản phẩm của mình tạo ra và muốn tạo ra cái đẹp
Giáo dục thẩm mỹ, kiên nhẫn hoàn thành sản phẩm của mình